X Title

RSS - що це?

RSS — це засіб, за допомогою якого можна легко й швидко довідатися про появу нової інформації на сайтах.

Чи є на сайті RSS?

Якщо Ви бачите на сайті маленький жовтогарячий значок з буквами XML або RSS, значить під ним є посилання на RSS-файл.

RSS був розроблений творцями новинних сайтів для зручності їх відвідувачів, сьогодні, підписавшись на декілька RSS-потоків одночасно, можна легко відслідковувати безліч новинних Інтернет-ресурсів, нових повідомлень на форумах і в Інтернет-щоденниках, статтях і фотографіях, також одержувати інформацію про результати соціологічних і маркетингових досліджень і багато чого іншого.

Сучасні браузери й поштові клієнти вміють працювати з RSS-потоками, серед них Safari, Maxthon, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Opera, Microsoft Internet Explorer (починаючи з версії 7.0).

Мир на сході України настане завдяки:

Мінським домовленностям

Повній перемозі України в АТО

Домовленностями між Президентами України і Росії

Затягнеться довгострокова війна

Інша думка

Проекти Прес-служба Фото/відео

Опитування:

Мир на сході України настане завдяки:

16 кв≥тн¤ 2021 13:08
УКРАИНСКО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ
Свобода. Порядок. Розвиток

Безпека України-2010

        За роки, що минули з моменту проголошення незалежності України, світ суттєво змінився. В умовах глобальних трансформацій  відбуваються масштабні зсуви у сучасних міжнародних відносинах. Колишні орієнтири міжнародної політики зміщуються під впливом потужних і водночас дедалі менш передбачуваних факторів. Поширення терроризму, етно-релігійні конфлікти, небезпека неконтрольованого розповзання ядерної зброї, примара енергетичного голоду, екологічне зубожіння, економічні та інформаційні війни – все це становить серйозний виклик людству.
Україна, зважаючи на специфіку її геополітичної ситуації, на тлі усіх цих викликів і загроз виглядає особливо вразливою. Тим більше, що напруження усякого роду внутрішніх протистоянь відтягує на себе левову частку політичної енергії нації, яка сама ще не завершила процесів свого формування й самоідентифікації. Отже, нашим першорядним завданням є не тільки усвідомлення власних національних інтересів у загальносвітовому контексті, але й пошук найбільш ефективних шляхів і засобів їх надійного захисту. Створення прогнозованої на перспективу, надійно побудованої системи національної безпеки, яка б базувалася на чітко визначених стратегічних пріоритетах, є сьогодні, без перебільшення,  найпершою передумовою державного існування України, подальшого вільного розвитку її народу як самодостатньої, демократично організованої спільноти. Але це неможливо зробити тільки силами замкненого на себе владного середовища, без активного підключення інших інститутів громадянського суспільства із  залученням фахової громадської експертизи.
            Саме тому у вересні 2006 року громадсько-політичне об»єднання «Український форум» ініціювало масштабний проект «Безпека України-2010». Його метою є сприяння пошуку такої моделі зовнішньополітичної орієнтації і пов’язаної з нею безпекової концепції, які б найбільше відповідали сьогоднішнім викликам і національним інтересам України, водночас сприяючи консолідації її суспільства.
В рамках цього проекту на замовлення «Українського форуму» Інститут соціології Національної Академії наук здійснив ґрунтовне соціологічне дослідження зовнішньополітичних і безпекових уподобань населення України залежно від географічного розподілу і приналежності до різних вікових і соціальних груп в усіх адміністративно-територіальних одиницях країни. Авторським колективом під керівництвом члена Ради Форуму В.Горбуліна було підготовлено змістовну доповідь «Безпека-2010», де на підставі аналізу  сучасних світових процесів розглядаються альтернативні варіанти позиціонування України у міжнародному середовищі.
          Ці документи лягли в основу відкритої дискусії, яка відбулась 18 грудня 2006 р. в рамках міжнародного представницького круглого столу «Безпека України у геополітичному вимірі». У його роботі взяли участь вітчизняні та зарубіжні експерти, політики, посли та представники багатьох дипломатичних місій, акредитованих в Україні, громадських організацій, органів влади та місцевого самоврядування, ЗМІ.
        Перебіг дискусії переконливо засвідчив, що тема вибору Україною свого власного шляху розвитку й місця у світі по-справжньому хвилює людей. І тому найважливішим висновком «круглого столу» можна вважати те, що визначення зовнішньополітичних пріоритетів має не розколювати суспільство, а навпаки – слугувати його згуртуванню. І в цьому контексті абсолютно контрпродуктивними виглядають спроби нав»язати народу моделі, які не користуються (взагалі або поки що) його широкою і свідомо висловленою підтримкою.
       Інший очевидний висновок: така велика країна, як наша, не може бути  жорстко односторонньою у своїх геополітичних симпатіях. І дії України на міжнародній арені завжди мають відзначатися гнучкістю і виваженістю рішень – у першу чергу, з врахуванням усього спектру наших національних інтересів. А це означає, що при  визначенні перспектив відносин України з ЄС, НАТО, ЄврАзЕС та іншими центрами світових і регіональних процесів нам належить повною мірою враховувати їхню еволюцію і здатність сприяти вирішенню наших національних завдань у конкретних галузях. Для адекватного реагування на зовнішні виклики і загрози Україні слід навчитися прагматично комбінувати різні фактори безпеки і вміло використовувати власні можливості.
       Будемо вдячні за ваші зауваження і пропозиції щодо доцільності і бажаних напрямів продовження цього проекту, а також можливих форм вашої наступної участі в ньому

Версія для друку